Çok sayıda sivrisinek çeşidinin olduğunu ve bilimsel çalışmaların belli türler ile yapıldığını ve türden türe davranış farklılıklarının da araştırılması gerektiğini belirten Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Her ne kadar ciddi hastalık bulaştıranlar en önemli grup ise de basitçe bizi ısıranlar da yeterince önemli” dedi.

Türkoğlu, sivrisineklerin olduğu yerlerde mecburi olarak bulunuluyorsa, ısırılmamak için uzun kollu giysilerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “İç mekanlara girmelerini engelleyecek birçok bariyer yaratılabilir. Merkezi otoriteler bu konuda kaynak ve çaba harcayabilirler” şeklinde konuştu.

Bazı insanların kan gruplarına bağlı olarak daha dirençli olduklarını söyleyen Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Sinekler kan ile besleniyor. 0 grubu insanlar sivrisinekleri derilerine belirgin oranda daha çok çekiyorlar. Buradan hareketle bazı kişilerin kesin olarak direnci varsa bu durumu tam olarak ortaya çıkarıp, özellikle hastalık bulaşmasında insanların sokulmaması sağlanabilir” dedi. Prof. Dr. Salih Türkoğlu, kan grubunun yanı sıra sivrisineklerin seçiciliklerini etkileyen diğer faktörleri şöyle sıraladı:

Giyim: Sivrisinekler, hedeflerini seçerken ilk olarak görmeleri gerekiyor. Buradan yola çıkarak, sivrisineklerin akşamüzeri itibariyle görüşleri artıyor. Koyu ve kırmızı renklerin sivrisinekleri çektiğine dair araştırmalar mevcut.

Gazlar-karbondioksit: Çıkardığımız karbondioksit ne kadar yoğunsa (ne kadar çok soluyup üretiyorsak) sivrisineklerin o kadar yoğun çekildiği ve metrelerce öteden algıladıkları belirtiliyor; sivrisineklerin gece başın üzerinde dönüp durmasının sebebi de bu şekilde açıklanıyor.

Sıcak ve ter: Sıcak ve ter sivrisinekleri çekiyor. Sinekler özellikle terdeki laktik asit, ürik asit, amonyak ve diğer maddelere geliyorlar. Bu egzersizle olabileceği gibi bazı kişilerin genetik olarak bunu daha çok sağladığı üzerine de çalışmalar sürdürülüyor.

Deri üzerindeki bakteriler: Kişilerin derilerinde doğal olarak bulunan bakterilerin kişiden kişiye farklılık göstermesinin etkili olduğu dile getiriliyor.

Hamilelik: Hamile kadınların daha çekici olduğu görülüyor. Bunun artan vücut ısısı ve artan karbondioksit ile de açıklanabilir.